Речник на термините:

Карнет ТИР

Транзитен документ, който служи както като митническа декларация, така и като гаранция в държави, които са страна по Конвенцията за международната транспортна мрежа (ТИР).

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки