Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00205.cc.cec.eu.int
Termin ze słowniczka:

Karnet TIR

Dokument tranzytowy służący zarówno jako zgłoszenie celne, jak i gwarancja w krajach będących stroną Konwencji o międzynarodowym transporcie lotniczym (TIR).

Udostępnij tę stronę:

Linki