Termin ze słowniczka:

Karnet TIR

Dokument tranzytowy służący zarówno jako zgłoszenie celne, jak i gwarancja w krajach będących stroną Konwencji o międzynarodowym transporcie lotniczym (TIR).

Udostępnij tę stronę: