Version: 1.6.0.41 (2021-04-30 16:33)
Termin ze słowniczka:

Karnet TIR

Dokument tranzytowy służący zarówno jako zgłoszenie celne, jak i gwarancja w krajach będących stroną Konwencji o międzynarodowym transporcie lotniczym (TIR).

Udostępnij tę stronę:

Linki