ES prekybos susitarimai svetainėje „Access2Markets“

ES prekybos susitarimai svetainėje „Access2Markets“

Pasinaudokite mažesniais muitų tarifais ir kitais ES lengvatinio prekybos režimo susitarimų teikiamais privalumais.

ES yra sudariusi daugiau kaip septyniasdešimt prekybos susitarimų su viso pasaulio šalimis

Tikrinimas:

Šie susitarimai apima beveik du penktadalius visos ES prekybos su kitomis šalimis. Pagal jas ES ir šalių partnerių įmonės naudojasi palankesnėmis sąlygomis nei PPO.

Be kita ko, pagal šiuos susitarimus:

 • taikomi mažesni arba apskritai nuliniai muitų tarifai;
 • muitinės procedūros – lengvesnės ir greitesnės;
 • pripažįstami gaminių sertifikatai;
 • darbuotojai gali judėti laisviau;
 • galima dalyvauti viešuosiuose konkursuose;
 • geresnė jūsų intelektinės nuosavybės teisių apsauga

Ką turėtumėte žinoti apie susitarimų naudą?

 • jūsų privilegijos skiriasi priklausomai nuo susitarimo ir priklauso nuo produkto ir (arba) sektoriaus
 • ne visi privalumai yra automatiniai – pavyzdžiui, prekių sektoriuje reikia:
  • įrodyti, kur prekė pagaminta;
  • užpildyti muitinės formas;
  • užsiregistruoti ES REX sistemoje arba būti patvirtintu eksportuotoju
  • turėti licenciją teikti paslaugas;
  • turėti gaminio saugos sertifikatus;
  • pateikti prašymą dėl intelektinės nuosavybės apsaugos.
 • jei manote, kad eksportuojant iš ES susiduriate su prekybos kliūtimis, vis dar galite susidurti su kliūtimis, bet ES prekybos susitarimu gali būti lengviau jas pašalinti.
 • Įmonės ar asmenys negali užtikrinti prekybos susitarimo vykdymo teisme. Tačiau ES ir šalys partnerės teisiškai privalo jas įgyvendinti.  Priešingu atveju kita šalis dažniausiai gali pradėti taikyti ginčų sprendimo mechanizmą.     

Mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) prekybos susitarimų skyriai

Jei šalis partnerė sutiks, visuose naujuose prekybos susitarimuose bus MVĮ skyrius. Tai leistų geriau keistis informacija patekimo į rinką klausimais, taip pat vaisingai bendradarbiauti Komisijai ir šaliai partnerei sprendžiant su MVĮ susijusius klausimus prekybos susitarime.

Be to, 2018 m. rugsėjo 26 d. ES ir Kanados išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo (IEPS) jungtinis komitetas konkrečioje MVĮ rekomendacijoje susitarė, kad kiekviena Šalis internetu teikia kitos Šalies MVĮ informaciją apie IEPS ir patekimą į rinką ir kad MVĮ kontaktinis centras dirba kartu, kad spręstų konkrečius MVĮ klausimus.

Ką siūlo „Access2Markets“?

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos