ES prekybos susitarimai svetainėje „Access2Markets“

ES prekybos susitarimai svetainėje „Access2Markets“

Pasinaudokite mažesniais muitų tarifais ir kitais ES lengvatinio prekybos režimo susitarimų teikiamais privalumais.

ES yra sudariusi daugiau kaip septyniasdešimt prekybos susitarimų su viso pasaulio šalimis

Patikrinkite:

Šie susitarimai apima beveik du penktadalius visos ES prekybos su kitomis šalimis. Pagal jas ES ir šalių partnerių įmonės naudojasi palankesnėmis sąlygomis nei tos, kurios siūlomos PPO.

Be kita ko, pagal šiuos susitarimus:

 • taikomi mažesni arba apskritai nuliniai muitų tarifai;
 • muitinės procedūros – lengvesnės ir greitesnės;
 • produktų sertifikatų pripažinimas
 • darbuotojų judumas
 • galima dalyvauti viešuosiuose konkursuose;
 • geresnė jūsų intelektinės nuosavybės teisių apsauga

Ką turėtumėte žinoti apie susitarimų naudą?

 • jūsų privilegijos įvairiuose susitarimuose skiriasi ir priklauso nuo produkto ir (arba) sektoriaus
 • ne visos lengvatos yra automatinės – pavyzdžiui, prekių sektoriuje jums reikia
  • įrodyti, kur prekė pagaminta;
  • užpildykite muitinės formas
  • užsiregistruoti ES REX sistemoje arba kaip patvirtintas eksportuotojas;
  • turėti licenciją teikti paslaugas;
  • turėti gaminio saugos sertifikatus;
  • pateikti prašymą dėl intelektinės nuosavybės apsaugos.
 • vis dar galite susidurti su kliūtimis, tačiau ES prekybos susitarimu gali būti lengviau jas pašalinti, jei manote, kad eksportuojant iš ES susiduriate su prekybos kliūtimis.
 • Įmonės arba asmenys negali užtikrinti prekybos susitarimo vykdymo teisme. Tačiau ES ir šalys partnerės teisiškai privalo jas įgyvendinti. Priešingu atveju kita šalis dažniausiai gali pradėti taikyti ginčų sprendimo mechanizmą.

Mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) prekybos susitarimų skyriai

Jei šalis partnerė sutinka, į visus naujus prekybos susitarimus bus įtrauktas skyrius dėl MVĮ. Tai sudarytų sąlygas geriau keistis informacija patekimo į rinką klausimais, taip pat užtikrinti vaisingą Komisijos ir šalies partnerės bendradarbiavimą sprendžiant su MVĮ susijusius klausimus prekybos susitarime.

Be to, 2018 m. rugsėjo 26 d. ES ir Kanados išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo (IEPS) jungtinis komitetas specialioje rekomendacijoje dėl MVĮ susitarė, kad kiekviena Šalis kitos Šalies MVĮ teikia informaciją internetu apie IEPS ir patekimą į rinką, ir kad kiekviena iš jų bendradarbiauja, kad spręstų su MVĮ susijusius klausimus.

Ką siūlo „Access2Markets“?

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos