Standartai ir atitikties įvertinimas

Standartai ir atitikties įvertinimas

Standartai ir atitikties vertinimo procedūros kartu su techniniais reglamentais yra trys veiksniai, kurie gali sudaryti technines kliūtis prekybai.

Nors techniniuose reglamentuose nustatomi privalomi gaminių reikalavimai, standartuose pateikiamos savanoriškos išsamios techninės specifikacijos ir gaminių charakteristikų kriterijai, padedantys gamintojams laikytis techniniuose reglamentuose nustatytų privalomų reikalavimų.

Atitikties vertinimo procedūros yra priemonė įrodyti, kad gaminys atitinka visus susijusius privalomus gaminio reikalavimus. Trečiosios šalies atitikties vertinimas reikalauja nepriklausomų atitikties vertinimo įstaigų arba valdžios institucijų įsikišimo ir paprastai reikalingas vidutinės ir didelės rizikos gaminiams. Kai reikalaujama, kad trečioji šalis atliktų privalomą atitikties vertinimą, dėl to padidėja atitikties vertinimo išlaidos (finansinės išlaidos ir vėlavimas patekti į rinką). Dvišaliais abipusio pripažinimo susitarimais dėl atitikties vertinimo siekiama sumažinti bandymų ir sertifikavimo išlaidas kitose rinkose, kuriose numatyta, kad kiekviena šalis priima ataskaitas, sertifikatus ir ženklus, kurie pateikiami šalyje partnerėje pagal kitos šalies teisės aktus.

Nuo 2022 m. kovo 10 d. iki balandžio 24 d. buvo atlikta ES atitikties vertinimo apklausa. Parsisiųsdinti apklausos rezultatus

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos