Žodynėlio terminas:

Bendroji lengvatų sistema +

Speciali ES programa tvariam vystymuisi ir valdymui skatinti. Juo suteikiamos papildomos lengvatos siekiant padėti pažeidžiamoms besivystančioms šalims ratifikuoti ir įgyvendinti tarptautines konvencijas dėl žmogaus teisių, darbuotojų teisių, aplinkos apsaugos ir gero valdymo.

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos