Glosārija termins:

Vispārējā preferenču shēma plus

Īpaša ES shēma ilgtspējīgas attīstības un pārvaldības veicināšanai. Tā piešķir papildu preferences, lai palīdzētu neaizsargātām jaunattīstības valstīm ratificēt un īstenot starptautiskās konvencijas par cilvēktiesībām, darba ņēmēju tiesībām, vides aizsardzību un labu pārvaldību.

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites