Hakusana:

Yleinen tullietuusjärjestelmä Plus

EU:n erityisjärjestelmä kestävän kehityksen ja hallinnon edistämiseksi. Se myöntää lisäetuuksia, joilla autetaan muita heikommassa asemassa olevia kehitysmaita ratifioimaan ja panemaan täytäntöön ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia, ympäristönsuojelua ja hyvää hallintoa koskevat kansainväliset yleissopimukset.

Jaa tämä sivu: