Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)
Téarma gluaise:

Scéim na bhFabhar Ginearálaithe Plus

Scéim speisialta an AE chun forbairt inbhuanaithe agus rialtas a spreagadh. Tugann sé fabhair bhreise chun cabhrú le tíortha leochaileacha atá i mbéal forbartha na coinbhinsiúin idirnáisiúnta maidir le cearta an duine, cearta oibrithe, cosaint an chomhshaoil agus rialtas maith a dhaingniú agus a chur chun feidhme.

Share this page:

Naisc thapa