Version: 1.8.0.47 (2021-06-11 17:11)
Pojem v slovníku:

Všeobecný systém preferencií Plus

Osobitný systém EÚ na podporu trvalo udržateľného rozvoja a vlády. Poskytuje dodatočné preferencie na pomoc zraniteľným rozvojovým krajinám ratifikovať a implementovať medzinárodné dohovory o ľudských právach, právach pracovníkov, ochrane životného prostredia a dobrej vláde.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy