Term uit de woordenlijst:

Stelsel van algemene preferenties Plus

Speciale EU-regeling ter bevordering van duurzame ontwikkeling en overheid. Het verleent aanvullende preferenties om kwetsbare ontwikkelingslanden te helpen de internationale verdragen inzake mensenrechten, werknemersrechten, milieubescherming en goed bestuur te ratificeren en uit te voeren.

Deze pagina delen:

Snelle links