Termin ze słowniczka:

Ogólny system preferencji taryfowych plus

Specjalny program UE wspierający zrównoważony rozwój i sektor instytucji rządowych i samorządowych. Udziela on dodatkowych preferencji, aby pomóc krajom rozwijającym się znajdującym się w trudnej sytuacji ratyfikować i wdrożyć międzynarodowe konwencje dotyczące praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska naturalnego i dobrego rządzenia.

Udostępnij tę stronę: