Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)
Izraz v glosarju:

Splošna shema preferencialov plus

Posebni program EU za spodbujanje trajnostnega razvoja in javne uprave. Dodeljuje dodatne preferenciale za pomoč ranljivim državam v razvoju pri ratifikaciji in izvajanju mednarodnih konvencij o človekovih pravicah, pravicah delavcev, varstvu okolja in dobrem upravljanju.

Share this page:

Hitre povezave