Version: 1.8.0.47 (2021-06-11 17:11)
Izraz v glosarju:

Splošna shema preferencialov plus

Posebni program EU za spodbujanje trajnostnega razvoja in javne uprave. Dodeljuje dodatne preferenciale za pomoč ranljivim državam v razvoju pri ratifikaciji in izvajanju mednarodnih konvencij o človekovih pravicah, pravicah delavcev, varstvu okolja in dobrem upravljanju.

Deli to stran:

Hitre povezave