Sõnastiku mõiste:

Üldine soodustuste süsteem+

ELi erikava säästva arengu ja valitsemise edendamiseks. Lepinguga antakse lisasoodustusi, et aidata haavatavatel arengumaadel ratifitseerida ja rakendada inimõigusi, töötajate õigusi, keskkonnakaitset ja head valitsemistava käsitlevaid rahvusvahelisi konventsioone.

Jagage seda lehte:

Kiirlingid