Речник на термините:

Обща схема за преференции +

Специална схема на ЕС за насърчаване на устойчивото развитие и управление. Той предоставя допълнителни предпочитания за подпомагане на уязвимите развиващи се държави да ратифицират и прилагат международните конвенции за правата на човека, правата на работниците, опазването на околната среда и доброто управление.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки