Žodynėlio terminas:

Kilmės statusas

Pagal prekybos susitarimą produktai turi kilmės statusą šalyje partnerėje, jei jie yra i) visiškai gauti arba pagaminti produktai arba ii) produktai, atitinkantys konkretiems produktams taikomas taisykles. Produktai, pagaminti tik iš šių kilmės statusą turinčių medžiagų, taip pat laikomi kilmės statusą turinčiais produktais.

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos