Όρος στο γλωσσάριο:

Καταγωγής

Στο πλαίσιο εμπορικής συμφωνίας, τα προϊόντα έχουν το χαρακτήρα καταγωγής σε χώρα-εταίρο εάν αυτά (i) παράγουν εξ ολοκλήρου παραγόμενα ή παραγόμενα, ή (ii) προϊόντα που πληρούν τους ειδικούς κανόνες για το προϊόν. Τα προϊόντα που παράγονται αποκλειστικά από τις εν λόγω καταγόμενες ύλες θεωρούνται επίσης καταγόμενα.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις