Izraz v glosarju:

Status blaga s poreklom

V okviru trgovinskega sporazuma imajo proizvodi status izdelkov s poreklom v partnerski državi, če so (i) v celoti pridobljeni ali proizvedeni proizvodi ali (ii) proizvodi, ki izpolnjujejo posebna pravila za izdelke. Tudi proizvodi, izdelani izključno iz teh materialov s poreklom, se prav tako štejejo za izdelke s poreklom.

Deli to stran:

Hitre povezave