Glosārija termins:

Izcelsmes statuss

Saskaņā ar tirdzniecības nolīgumu ražojumiem ir noteiktas izcelsmes statuss partnervalstī, ja tie ir i) pilnībā iegūti vai ražoti ražojumi vai ii) ražojumi, kas atbilst konkrētiem ražojumiem piemērojamiem noteikumiem. Ražojumus, kas ražoti tikai no šiem noteiktas izcelsmes materiāliem, arī uzskata par noteiktas izcelsmes ražojumiem.

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites