Речник на термините:

Статут на произхода

В рамките на дадено търговско споразумение продуктите имат статут на продукти с произход в държава партньор, ако са (i) изцяло добити или произведени продукти, или (ii) продукти, които отговарят на специфичните за даден продукт правила. Продукти, произведени изключително от тези материали с произход, също се считат за продукти с произход.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки