Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00204.cc.cec.eu.int
Termin ze słowniczka:

Status pochodzenia

W ramach umowy handlowej produkty posiadają status pochodzenia w kraju partnerskim, jeżeli są (i) całkowicie uzyskane lub wytworzone, lub (ii) produkty, które spełniają przepisy szczególne dla danego produktu. Produkty wytworzone wyłącznie z tych materiałów pochodzących są również uważane za pochodzące.

Udostępnij tę stronę:

Linki