Term fra ordlisten:

Præferenceoprindelsesstatus

Inden for rammerne af en handelsaftale har produkter oprindelsesstatus i et partnerland, hvis de (i) er fuldt ud fremstillet eller fremstillet heraf, eller (ii) produkter, der opfylder de produktspecifikke regler. Produkter, der udelukkende er fremstillet af disse materialer med oprindelsesstatus, anses også for at have oprindelsesstatus.

Del denne side: