Pojem v slovníku:

Status pôvodu

V rámci obchodnej dohody majú výrobky štatút pôvodu v partnerskej krajine, ak sú i) úplne získané alebo vyrobené výrobky, alebo ii) výrobky, ktoré spĺňajú osobitné pravidlá pre výrobky. Výrobky vyrobené výlučne z týchto pôvodných materiálov sa tiež považujú za výrobky s pôvodom.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy