Term uit de woordenlijst:

Status van product van oorsprong

In het kader van een handelsovereenkomst hebben producten de oorsprongsstatus in een partnerland indien zij i) geheel en al verkregen of vervaardigde producten zijn, of ii) producten die voldoen aan de productspecifieke regels. Producten die uitsluitend van deze materialen van oorsprong zijn vervaardigd, worden eveneens als van oorsprong beschouwd.

Deze pagina delen:

Snelle links