Žodynėlio terminas:

Sąjungos muitinės kodeksas

Visapusiška ES muitinės taisyklių ir procedūrų sistema, kuria siekiama sukurti kompiuterizuotą ir visiškai automatizuotą muitų sąjungą. SMK įsigaliojo 2016 m. gegužės 1 d., tačiau vis dar taikomos kai kurios pereinamojo laikotarpio priemonės, visų pirma dėl to, kad dar ne visos elektroninės sistemos, skirtos formalumams tvarkyti, yra įdiegtos.

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos