Term uit de woordenlijst:

Douanewetboek

Een alomvattend kader voor douanevoorschriften en -procedures in de EU. dit kader is gericht op een papierloze en volledig geautomatiseerde douane-unie. Het DWU is op 1 mei 2016 in werking getreden, maar een aantal overgangsregelingen is nog steeds van toepassing, met name omdat nog niet alle elektronische systemen voor het afhandelen van formaliteiten zijn ingevoerd.

Deze pagina delen:

Snelle links