Version: 1.5.0.40 (2021-04-09 10:56)
Речник на термините:

Митнически кодекс на Съюза

Всеобхватна рамка за митническите правила и процедури в митниците на ЕС с цел създаване на напълно автоматизиран митнически съюз без документи на хартиен носител. МКС влезе в сила на 1 май 2016 г., но все още се прилагат някои преходни разпоредби, най-вече защото все още не са налице всички електронни системи за обработка на формалностите.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки