Pojem v slovníku:

Colný kódex Únie

Komplexný rámec pre colné pravidlá a postupy v colných predpisoch EÚ s cieľom dosiahnuť bezpapierovú a plne automatizovanú colnú úniu. CKÚ nadobudol účinnosť 1. mája 2016, ale niektoré prechodné opatrenia sa stále uplatňujú, najmä preto, že nie všetky elektronické systémy na vybavenie formalít sú zavedené.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy