Όρος στο γλωσσάριο:

Ενωσιακός τελωνειακός κώδικας

Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τους τελωνειακούς κανόνες και τις διαδικασίες στους κόλπους της ΕΕ, με στόχο την πλήρως αυτοματοποιημένη και χωρίς χαρτί τελωνειακή ένωση. Ο ΕΤΚ τέθηκε σε ισχύ την 1 Μαΐου 2016, αλλά εξακολουθούν να ισχύουν ορισμένες μεταβατικές ρυθμίσεις, κυρίως επειδή δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα για τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις