Izraz v glosarju:

Carinski zakonik Unije

Celovit okvir za carinska pravila in postopke v institucijah EU s ciljem vzpostavitve brezpapirne in v celoti avtomatizirane carinske unije. Carinski zakonik Unije je začel veljati 1. maja 2016, vendar se še vedno uporabljajo nekatere prehodne ureditve, zlasti ker še niso vzpostavljeni vsi elektronski sistemi za urejanje formalnosti.

Deli to stran:

Hitre povezave