Term i ordlistan:

Unionens tullkodex

Övergripande ram för tullregler och tullförfaranden i EU:s tull, som syftar till en papperslös och fullständigt automatiserad tullunion. Unionens tullkodex trädde i kraft den 1 maj 2016, men vissa övergångsbestämmelser tillämpas fortfarande, framför allt därför att inte alla elektroniska system för hantering av formaliteter finns på plats.

Dela sidan:

Genvägar