Term fra ordlisten:

EU-toldkodeksen

Omfattende rammer for toldregler og -procedurer i EU's toldmyndigheder med sigte på en papirløs og fuldautomatisk toldunion. EU-toldkodeksen trådte i kraft den 1. maj 2016, men der er stadig visse overgangsordninger, især fordi ikke alle elektroniske systemer til behandling af formaliteter endnu er på plads.

Del denne side:

Genveje