Pojem ve slovníčku:

Celní kodex

Komplexní rámec pro celní pravidla a postupy v rámci celních předpisů EU s cílem vytvořit bezpapírovou a plně automatizovanou celní unii. Celní kodex Unie vstoupil v platnost dne 1. května 2016, avšak stále platí určitá přechodná opatření, zejména proto, že dosud neexistují všechny elektronické systémy pro vyřizování formalit.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy