Termin ze słowniczka:

Unijny kodeks celny

Kompleksowe ramy dla przepisów i procedur celnych w UE, których celem jest wyeliminowanie papierowej formy dokumentów i w pełni zautomatyzowana unia celna. Unijny kodeks celny wszedł w życie w dniu 1 maja 2016 r., ale nadal obowiązują pewne rozwiązania przejściowe, przede wszystkim dlatego, że nie wszystkie systemy elektroniczne muszą jeszcze dopełnić formalności.

Udostępnij tę stronę:

Linki