Razvrstitev produkta

Vsak izdelek, izvožen iz EU ali uvožen vanjo, je uvrščen pod tarifno oznako. Klasifikacija vam pomaga razumeti, kateri pogoji in tarife veljajo za vaš izdelek. Tarifna oznaka, imenovana tudioznaka proizvoda, zagotavlja informacije o

  • stopnje dajatev in drugi prelevmani, ki se uporabljajo za proizvod
  • vsi veljavni zaščitni ukrepi (npr. protidampinški ukrepi)
  • uvozne in izvozne formalnosti ter druge netarifne zahteve (zdravstvena spričevala, nadzor kakovosti, oznaka CE itd.)

Globalni sistem klasifikacije se imenuje harmonizirani sistem (HS). To je ureditev, ki jo je razvila Svetovna carinska organizacija in vključuje približno 5 000 blagovnih skupin. Organizirano je v hierarhični strukturi:

  • oddelek
  • poglavje (2 števki)
  • naslovi (4 števke)
  • podnaslovi (6 števk)

Podpirajo ga pravila za razlago in pojasnila.Svetovna carinska organizacija (WCO) zagotavlja seznam držav, ki uporabljajo harmonizirani sistem.

Kombinirana nomenklatura Evropske unije (EU) je osemmestni sistem kodiranja EU, ki zajema oznake HS z nadaljnjimi razčlenitvami EU in pravnimi opombami, oblikovanimi posebej za potrebe EU.

Deli to stran:

Hitre povezave