Izraz v glosarju:

Nezadostna obdelava ali predelava

Posli, za katere se šteje, da so premajhni, da bi se status porekla pridobil na materialih brez porekla, ki se uporabljajo v proizvodnji. Vsa preferencialna pravila o poreklu vsebujejo člen, ki opredeljuje take postopke. To so npr. preprosto mešanje, preprosto sestavljanje delov in likanje tekstila. Po drugi strani pa so nezadostne operacije pomembne za kumulacijo, saj določajo minimalno stopnjo obdelave, ki jo je treba izvesti, in vpliva na dodelitev porekla izdelku.

Povezane vsebine

Pravila o poreklu

Deli to stran:

Hitre povezave