Речник на термините:

Недостатъчна обработка или преработка

Операции, считани за твърде малки, за да придадат произход на материали без произход, които се използват в производството. Всички преференциални правила за произход съдържат член, определящ тези операции. Това са например просто смесване, просто сглобяване на части и гладене на текстилни продукти. От друга страна, недостатъчните операции са важни за кумулацията, тъй като те определят минималното ниво на обработка, което трябва да бъде извършено, и оказват въздействие върху разпределението на произхода върху продукта.

Свързано съдържание:

Правила за произход

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки