Όρος στο γλωσσάριο:

Ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση

Πράξεις που θεωρούνται ως μη καταγόμενες για την απόκτηση του χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος σε μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή. Όλοι οι προτιμησιακοί κανόνες καταγωγής περιλαμβάνουν ένα άρθρο που καθορίζει τις εν λόγω δραστηριότητες. Πρόκειται π.χ. για απλή ανάμειξη, απλή συνένωση μερών και το σιδέρωμα κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Από την άλλη πλευρά, οι ανεπαρκείς εργασίες είναι σημαντικές για τη σώρευση, καθώς καθορίζουν το ελάχιστο επίπεδο επεξεργασίας που πρέπει να διενεργείται και επηρεάζουν την κατανομή της καταγωγής στο προϊόν.

Σχετικό περιεχόμενο:

Κανόνες καταγωγής

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις