Όρος στο γλωσσάριο:

Ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση

Πράξεις που θεωρούνται ως μη καταγόμενες για την απόκτηση του χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος σε μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή. Όλοι οι προτιμησιακοί κανόνες καταγωγής περιλαμβάνουν ένα άρθρο που καθορίζει τις εν λόγω δραστηριότητες. Πρόκειται π.χ. για απλή ανάμειξη, απλή συνένωση μερών και το σιδέρωμα κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Από την άλλη πλευρά, οι ανεπαρκείς εργασίες είναι σημαντικές για τη σώρευση, καθώς καθορίζουν το ελάχιστο επίπεδο επεξεργασίας που πρέπει να διενεργείται και επηρεάζουν την κατανομή της καταγωγής στο προϊόν.

Σχετικό περιεχόμενο:

Κανόνες καταγωγής

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις

  1. Όταν η τιμή αναφέρεται στο βάρος, είναι το μεικτό ή το καθαρό βάρος της;
  2. Πώς μπορώ να βρω τον εισαγωγικό δασμό που ισχύει για το προϊόν μου;
  3. Εάν θέλω να πουλάσω το προϊόν μου σε διάφορες χώρες της ΕΕ, υπάρχουν εισαγωγικοί δασμοί για την πληρωμή κάθε φορά που το προϊόν μου εισέρχεται σε άλλη χώρα;
  4. Μπορώ να λάβω κατάλογο προϊόντων που χρεώνονται με συντελεστή κατά την εισαγωγή 0%
  5. Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης εφαρμόζονται σε επίπεδο ΕΕ ή σε εθνικό επίπεδο;
  6. Πώς επιβαρύνεται ο ΦΠΑ στην ΕΕ;
  7. Τα τρόφιμα που εξάγονται στην ΕΕ πρέπει να προέρχονται από εγκεκριμένη από την ΕΕ εγκατάσταση;
  8. Πώς μπορώ να λάβω έγκριση για την εξαγωγή ιχθύων στην ΕΕ;
  9. Σε ποιες γλώσσες διατίθεται ο εμπορικός βοηθός μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις;
  10. Πρέπει να πληρώσω για να χρησιμοποιήσω τον εμπορικό βοηθό μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις;