Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)
Term i ordlistan:

Otillräcklig bearbetning eller behandling

Åtgärder som betraktas som alltför små för att ge ursprungsstatus till icke-ursprungsmaterial som används vid tillverkningen. Alla preferentiella ursprungsregler innehåller en artikel som definierar sådan verksamhet. Dessa är t.ex. enklare blandning, enkel sammansättning av delar och strykning av textilier. Å andra sidan är otillräckliga insatser viktiga för kumulation, eftersom de fastställer den lägsta bearbetningsgrad som måste genomföras och påverka ursprungstilldelningen till produkten.

Relaterat innehåll:

Ursprungsregler

Share this page:

Genvägar