Izraz v glosarju:

Tovorni list

Dokument, ki spremlja blago, ki ga izpolni vkrcevalec. Služi kot dokaz, da je bila sklenjena pogodba o prevozu, in opisuje njeno vsebino. Služi tudi kot potrdilo o prevzemu blaga od vkrcevalca in dostavi prejemniku.

Deli to stran:

Hitre povezave