Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00205.cc.cec.eu.int
Kifejezés a fogalomtárban:

Fuvarlevél

A feladó által kitöltött kísérőokmány. A szállítási szerződés megkötésének bizonyítékaként szolgál, és leírja annak tartalmát. Emellett bevételként is szolgál, amikor az árukat a feladótól átveszik és a címzetthez szállítják.

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások