Version: 1.6.0.41 (2021-04-30 16:33)
Kifejezés a fogalomtárban:

Fuvarlevél

A feladó által kitöltött kísérőokmány. A szállítási szerződés megkötésének bizonyítékaként szolgál, és leírja annak tartalmát. Emellett bevételként is szolgál, amikor az árukat a feladótól átveszik és a címzetthez szállítják.

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások