Term fra ordlisten:

Fragtbrev

Dokumenter, der ledsager varer, der udfyldes af afskiberen. Den tjener som bevis for, at en transportaftale er indgået og beskriver dens indhold. Det tjener også som kvittering for afhentning af gods fra afskiberen og leveret til modtageren.

Del denne side:

Genveje