Речник на термините:

Товарителница

Документът, придружаващ стоките, който е попълнен от товародателя. Той служи като доказателство за сключването на договор за превоз и описва неговото съдържание. Той служи и като разписка, когато стоките се качват от товародателя и се доставят на получателя.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки