Version: 1.8.0.47 (2021-06-11 17:11)
Termin ze słowniczka:

List przewozowy

Dokument towarzyszący towarom napełnionym przez załadowcę. Stanowi ona dowód na to, że umowa przewozu została zawarta i opisuje jej treść. Służy on również za potwierdzenie odbioru, gdy towary są odbierane przez załadowcę i dostarczane odbiorcy.

Udostępnij tę stronę:

Linki