Žodynėlio terminas:

Daugiašaliai

ES prekybos politika vykdoma dviem vienas kitą papildančiais lygmenimis: daugiašalės ir dvišalės. „Daugiašalis“ lygmuo reiškia prekybos taisyklių sistemą, dėl kurios susitarė visos PPO valstybės narės.

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos