Glosārija termins:

Daudzpusēji

ES tirdzniecības politika darbojas ārējā līmenī divos savstarpēji papildinošos līmeņos: daudzpusējas un divpusējas. “Daudzpusējais” līmenis attiecas uz tirdzniecības noteikumu sistēmu, par ko vienojušās visas PTO dalībvalstis.

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites