Sõnastiku mõiste:

Mitmepoolsed

ELi kaubanduspoliitika toimib väljaspool ELi kahel teineteist täiendaval tasandil: mitme- ja kahepoolne koostöö. Mitmepoolne tasand viitab kaubanduseeskirjade süsteemile, milles on kokku leppinud kõik WTO liikmesriigid.

Jagage seda lehte: