Izraz v glosarju:

Večstranski

Trgovinska politika EU temelji na dveh dopolnjujočih se ravneh: večstranska in dvostranska. „Večstranska“ raven se nanaša na sistem trgovinskih pravil, o katerih so se dogovorile vse države članice STO.

Deli to stran:

Hitre povezave