Term fra ordlisten:

Multilaterale

EU's handelspolitik fungerer eksternt på to niveauer: multilaterale og bilaterale. Det "multilaterale" niveau henviser til det system af handelsregler, der er vedtaget af alle WTO's medlemslande.

Del denne side: