Term i ordlistan:

Multilateralt

EU:s handelspolitik fungerar externt på två kompletterande nivåer: multilateral och bilateral. Den ”multilaterala” nivån hänför sig till det system med regler för handel som alla WTO:s medlemsstater har enats om.

Dela sidan:

Genvägar