Речник на термините:

Многостранни

Търговската политика на ЕС работи на външни нива на две допълващи се равнища: многостранни и двустранни. „Многостранното“ равнище се отнася до системата от правила за търговия, договорени от всички държави — членки на СТО.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки